ULA,s PATRULJEBOK

 

Uredd
  Oppdrag

1.PATRULJE

20.06.1943 -

30.06.1943

Skipssjef: R. Sars

Senket: 0

Anti ubåt patrulje i Norskehavet. Rapportere og angripe fiendtlige fartøyer. Ingen særskilte hendelser på dette toktet.

 

2.PATRULJE

08.08.1943 -

19.08.1943

Skipssjef: R.Sars

Senket: 0

Anti ubåt patrulje i Norskehavet. Rapportere og angripe fiendtlige u-båter. Ingen særskilte hendelser på dette toktet.

3. PATRULJE

01.09.1943 -

12.09.1943

Skipssjef: R.Sars

Senket: 0

Spesialoppdrag. Operasjon Venus,  Landsette agenter i Norge.Denne gang hadde ULA et spesialoppdrag å utføre. De skulle nemlig  sette i land 3 agenter fra kompani Linge. Stedet dette var Medfjorden ved Senja.  Når ULA gikk inn Medfjorden måtte den være meget forsiktig da det var endel fiskebåter ute på fiske, og noe fiskeredskap var de ikke særlig interessert i å henge seg fast i. Avstanden til noen av fiskebåtene var ikke lenger  enn 500 meter. Den  5.sep.1943  kl. 23.10 dykket ULA opp ved den østlige strandbredd i skyggen av fjellene og gikk med sakte fart inn  mot Kvalviken hvor agentene skulle landsettes. Kanonen som ULA var bestukket med ble bemannet og gummibåtene som agentene og utstyret deres skulle fraktes over med ble blåst opp.
15 minutter senere  var den første gummibåten på vei inn til land med de 2 første agentene. To av mannskapet på ULA rodde agentene inn til land, det var nestkomanderende Strømsland og Asdic-matros Knut Eeg Nielsen.
Gummibåten holt forbindelsen med ULA med en  flaggline, slik at de neste båtlastene kunne trekkes over ved hjelp av denne. Senere fulgte 2 båtlaster til med en agent og utstyr. Den siste av disse ble alt  radioutstyret og batteriene til denne sent over med den siste agenten.1 1/2 time senere var ULA,s mannskaper tilbake på ubåten, og minutter senere forlot ULA  Medfjorden.
Min far Knut Eeg Nielsen  tok også med seg en liten stein tilbake til u-båten som ble  et symbol på moder Norge ombord i ULA. Han  sa  også til en ung agent inne på land mens de ventet på neste båtlast med forsyninger at han syntes han var utrolig modig som torde å dra inn i et okkupert land på denne måten, for han selv skulle jo bare tilbake til u-båten. Den unge agenten svarte at han ikke ville bytte for alt i verden. Aldri ville han ombord i en u-båt igjen. Han hadde ikke hatt blund på et øye på de seks døgnene overfarten varte. 

Følgende signal  mottok ULA  fra Flag Officer Commanding Submarines etter dette toktet. 

" My heartiest congratulations. Well done indeed.

4. PATRULJE

25.09.1943 -

12.10.1943

Skipssjef: R.Sars

Senket: 0

Til norskekysten nordvest for Stadt. Angripe Tyske kryssere og større enheter. Ingen særskilte hendelser.

 

5. PATRULJE

30.10.1943 -

12.11.1943

Skipssjef: S.Valvatne

Senket: 0

Til norskekysten ved Stadt og angripe tyske krigsfartøy. Ula fikk peiling på et skip. Det viste seg å være det Svenske handelsfartøyet  Nagara.   Nagara måtte stanse og identifisere seg før det fikk lov til å fortsette videre. Dette tok litt da ULA hadde problemer med radiosignalene med London  for å få bekreftet at dette virkelig var Nagara. ULA lå  da selv meget utsatt til da de ikke viste om dette var et fiendefartøy eller ikke.

 

6. PATRULJE

20.11.1943 -

27.11 1943

Skipssjef: S. Valvatne

Senket: 2

Denne patruljen var  starten på sesongens "innenskjærs patruljer", hvor fiendens innenskjærs trafikk skulle angripes. 22.nov.Transportskip på ca 3000 tonn som ble tauet av en taubåt, og et eskortefartøy ble oppdaget. ULA sendte først en torpedo mot eskortefartøyet og som etter 30 sek. kom  en kraftig eksplosjon. Deretter ble transportskipet senket men en torpedo. Det kom ingen synkemineangrep mot ULA fra taubåten etter disse  2  torpedotreffene
( Det viste seg etter krigen at ULA hadde bommet på eskortefartøyet, men at transportsskipet som var D/S Arcturus hadde blitt truffet av 2 torpedoer og sank i løpet av 15 - 20 sekunder. Alle overlevende hadde blitt reddet av det Tyske eskortefartøyet.)

Den 24 nov. angrep ULA igjen en tysk konvoi i farvannet ved Breisundet, som resulterte i  senkingen av det Tyske skipet M/S Eisstrom på 890 tonn

Per Skaugstad i Krigshistorieblekka  har gått inn i de tyske dokumenter og tatt ut litt om disse sakene:

KTB Admiral der norwegische Westkuste:
22.11.1943:
Kl 105 Nordgående konvoi bestående av D/S ARCTURUS, D/S GOL, og D/S H. SCHRØDER med M-5616 som eskorte angripes ved Stadtlandet av 14 Beaufighterfly. Av skyts fra flyene ble D/S Arcturus og D/S GOL skadet. Ombord i ARCTURUS oppsto en brann i akterskipet. Her befant det seg beredskapsammunisjon for skipets 2cm luftvern og ammunisjonen eksploderte. Fra Måløy gikk sleper FURU og UJ-1709 ut for å bidra med hjelp.

De lyktes i å få sleper ombord men kl 1417 oppsto av ukjent årsak 2 eksplosjoner i luke 4 og 3 hvoretter ARCTURUS sank i 62 14,5`N, 5 14,5 Ø. Skadene på GOL var av lettere type og skipet kan fortsette reisen.

KTB Marineoberkommando Norwegen:
Kl 1105 nordgående konvoi M.5616 med 3 dampskip ved Stadtlandet av tilsammen 24 Beaufightere angrepet. Norsk D/S ARCTURUS (1632 BRT) last "Kartoffeln og barackenteile" av flyene skutt i brann(akterskipet). Senere kom beredskapsammunisjonen i brann og eksploderte. Ingen bombeslipp. Kl 1417 sank ARCTURUS etter 2 påfølgende eksplosjoner. Berget er 6 mann bordflak og 15 norske derav 1 alvorlig såret. Savnet antagelig 9 mann. D/S GOL fortsetter reisen.

24.11.1943 torpederte ULA M/S Eisstrom på 887 BRT i 62 27,4 N, 6 3,5 Ø. Tyskerne trodde det var miner som var årsaken. Skipet ble landsatt ved Eltrenes (Sula) og sank senere.Besetningen ble reddet, men en hollandsk matros var savnet, 1 alvorlig såret og flere lettere såret. Flere detonasjoner ble hørt i farvannet og tyskerne hadde ingen mistanke om at det dreide seg om en fientlig ubåt. Skipets last var 500 kister ammunisjon og 660 tonn proviant.

7, PATRULJE

25.12.1943 -

03.01.1944

Senket: 0

Skipssjef: R. Sars

Til norskekysten ved Stadt og angripe tysk skipstrafikk syd for Karmøy. Sammen med Ula opererte de britiske u-båtene Seadog og Sceptre. Den 28. desember skjøt Ula 2 torpedoer mot det ekskorterende handelsskipet Pan fra Bergen uten å treffe. 1. januar 1944 skjøt Ula 3 torpedoer mot et ikke eskorterende handelsskip ved Skudeneshavn, men torpedoene klikket og dermed ble angrepet og patruljen avbrutt. ( Kilde: Hans Petter Oset )

 

8. PATRULJE

16.02.1944 -

01.03.1944

Skipssjef: R. Sars

Senket: 0

Tilbake til norskekysten ved Skudeneshavn og angripe tysk skipstrafikk. 20.feb. 1944  Ula oppdager konvoi på 8 skip eskortert av 6 anti-ubåtfartøyer og ca 12 fly.  ULA angrep med 4 torpedoer på en avstand av 6.500 yards mot to overlappende fartøyer. Etter 5 minutter  kom to eksplosjoner. ULA ble selv angrepet med  14 synkeminer fra  eskortefartøyer, men ingen var farlig nær.

25.feb.   3 torpedoer skutt mot handelsskip på ca 2000 tonn. Ca.3 min. senere 2 eksplosjoner.  4 min. senere ingen fartøy å se.
( I ettertid viste det seg at ingen av fartøyene ble senket og ble dermed ikke verifisert.)

9. PATRULJE

15.03.1944 -

23.03.1944

Skipssjef: S. Valvatne

Senket: 0

Operasjon "Foremost"  senke slagskipet Tirpitz. Operasjon "Foremost" som ULA nå skal ut på er et meget farlig oppdrag. Det er varslet at det Tyske slagskipet Tirpitz er på vei ut Altafjorden og at Tyskerne vil prøve å henne tilbake til Tyskland  for der  å reparere  skader som Britiske dvergubåter hadde påført henne. Alle tilgjengelige undervannsbåter ble sendt over Nordsjøen for å få tildelt operasjonsfelt. ULA fikk tildelt sitt operasjonsfelt utenfor Breisundet  ikke langt fra Ålesund. Etter to døgn på operasjonsfeltet blir operasjonen avsluttet, grunnet at Tirpitz  hadde vendt tilbake til sin base i Altafjorden.
ULA fortsetter patruljeringen sør for Ålesund etter fremmed skipsfart, Den 21.03 fikk Ula øye på en fiendtlig konvoi og sendte en salve på 4 torpedoer  mot et av fartøyene. Det ble dessverre ingen treff denne gang.

10. PATRULJE

25.03.1944 -

07.04.1944

Skipssjef: S. Valvatne

Senket: 2

Spesialoppdrag : (Apparatus)

25 mars,  ULA drar ut på Operasjon Apparatus. Dette er et tokt der ULA  skal til Kvalviken i Medfjorden med etterforsyninger og utstyr til agentene som de landsatte i september. ULA følger samme prosedyre som sist som da de 3 agentene ble landsatt. Gummibåt med 4 av mannskapet ombord denne gang padlet inn til land. To av  disse halte gummibåten fram og tilbake  flere ganger med nye forsyninger ombord, mens de to andre bar utstyret fra gummibåten og opp til skjulestedet på land. 
Etter at operasjon Apparatus var fullført fikk ULA signal fra London at de skulle til området rundt Stadt og angripe Tysk skipsfart der.
3.april 1944  blir Ula oppdaget av en Tysk signalstasjon på land som anropte dem via mosjøsignal.  Siden ULA ikke kjente til koden som ble brukt dykket ULA umiddelbart.
4 april , ULA oppdager en Tysk konvy på ca 6 - 8 lastebåter og og minst 8 eskortefartøyer. ULA senker en 9000 tonns lastebåt i denne  konvoien. Eskortefartøyene er snart  over ULA og  jager den  i  8 1/2 time  I dette tidsrommet ble det sluppet 114 synkeminer mot ULA . Når ULA sener gikk til overflaten for å ta en stjerne observasjon for å kunne bestemme riktig posisjon, befant de seg midt inne i et minefelt og måtte "stup dykke".  Vell nede på sikker dybde kunne de ved to anledninger høre hvordan minevaierne skrapte langs skutesiden på ULA Ingen annen U-båt har overlevd så mange synkeminer i ett angrep.
Etter krigen viste det seg at skipet de hadde torpedert var den Tyske tankbåten " ILL" 
6 april  ULA senker det Tyske transportskipet  Wesergau.  68 synkeminer blir denne gang droppet over ULA. 
Det var to tyske eskortefartøyer som parvis droppet synkeminene over ULA. ( de samme som 2 dager før droppet 114 synkeminer ) . Min far (Knut Eeg Nielsen) som var asdicoperatør ombord i ULA forteller at hodetelefonen til asdicapparatet  måtte han rive av seg når synkeminene eksploderte og at det inne i Ula føltes som om  det var et tog som kjørte over dem når eskortefartøyene øket farten og kom over dem for å droppe synkeminene.

11. PATRULJE

16.04.1944 -

26.04.1944

Skipssjef: S. Valvatne

Senket: 2

Anti ubåt patrulje 

 19.04.44 ULA senker den Tyske U-båten 974 når denne blir eskortert av en minesveiper av M- klassen. ULA skyter ut 4 torpedoer med spredning på en avstand av 600 yards. En torpedo blir sett treffe  U 947 like bak tårnet  og med en påfølgende kraftig eksplosjon. Lyder som kunne høres tydet på at U 974  var i ferd med å brekke i stykker da den sank ned i havet. Etterfølgende angrep mot ULA fra eskortefartøyet og hjelp fra to andre patrulje båter var 18 synkeminer, men ingen skadet ULA.

22.04.44   ULA oppdager en ny konvoi med ukjent antall  skip uvisst, men 3 skip og 4 eskortefartøyer kunne tydelig  ses. 4 torpedoer skytes ut fra overflatestilling mot  en lastebåt på 2000 tonn med en avstand på 800 yards.  En torpedo traff midtskips. ULA dykker så midt  mellom 2 eskortefartøyer på en avstand på 300 yards borte. Neddykket kunne ULA,s mannskap høre de kjente lydene når når et skip brytes i stykker og er i ferd med å synke.  39 minutter senere dykket ULA opp og så at lastebåten var borte og at eskortefartøyene lette i vannet med lyskastere nær angrepstedet.
Etter krigen viste det seg at det var det Tyske transportskipet  Babia som Ula  senket.

Når Ula den 28 april 1944 kom tilbake til basen i Dundee hadde alle ledige fra de allierte undervannsbåtmannskapene og de som ellers jobbet på ubåtbasen  stilt seg opp på kaia for å ta i mot og hylle dem.

Det var et stolt ubåtmannskap som den dagen kom " hjem"

12. PATRULJE

20.07.1944 -

05.08.1944

Skipssjef: R.Sars

Senket: 0

 

Denne patruljen foregikk lenger fra kysten og helt oppe mot Bjørneøya.

Ula fikk kontakt med en fiendtlig u-båt men denne forsvant før Ula rakk å angripe.

Etter dette toktet ble Ula liggende i beredskap samtidig som det ble øvet ulike angripsøvelser. ( Kilde: Hans Petter Oset )

13. PATRULJE

27.09.1944 -

16.10.1944

Skipssjef: R.Sars

Senket: 0

Patrulje mot tysk skipstrafikk ved Lista. 4 oktober observerte de et ukjent fly Samtidig som de dykket skjøt Ula opp en "pattern"- granat som var en av flere måter man kunne tilkjenne seg for allierte fly. Flyetsom var britisk feiltolket dette som et fiendtlig angrep , og angrep derfor Ula med synkeminer. Heldigvis gjorde de ikke alvorlige skader.
( Kilde: Hans Petter Oset )

 

14. PATRULJE

04.11.1944 -

23.11.1944

Skipssjef: R.Sars

Senket: 0

Dette som skullevise seg å bli Ula,s siste patrule gikk Frohavet ved Folla, og forløp uten særlige hendelser. Tilbake i Dundee gikk Ula inn i en øvelsesperiode, før den gikk til verksted for å få utført hovedoppsyn ( Kilde: Hans Petter Oset )