U-974

Tysk  ubåt som ULA senket i Boknafjorden utenfor Stavanger.

Senket den 19 April, 1944   i  possision 59.08N, 05.23E, 
42 døde og 8 overlevende.

Type VIIC  
Laid down 26 Jun, 1942 Blohm & Voss, Hamburg
Commissioned 22 Apr, 1943 Oblt. Joachim Zaubitzer
Commanders 04.43 - 11.43
11.43 - 04.44
Kptlt. Joachim Zaubitzer
Kptlt. Heinz Wolff

 

The loss of U-974

The Norwegian submarine Ula fired a spread of 4 torpedoes towards U-974 at the range of about 1200 meters. One of those hit the boat just aft of the conning tower causing a major explosion which shook the Ula which crash dived and during that dive they could hear the U-974 break in two as it sank.


 

The boat was discovered in 1996 by a ROV at about 190m depth (ca. 580 feet). She is broken in two parts, one of about 15 meters and the second of around 40 meters in length. The wreck lies about 1000m south east of Loten on the western Bokanfjorden, near Stavanger, Norway.


SENKNINGEN AV U-974

Kilde: Per Skaugstad i Krigshistorieblekka

1996 lokaliserte KNM "Tyr" vraket av U-974 med ROV (Fjernstyrt ubemannet miniubåt med videokamera) på ca 190 meters dyp ca 1000 meter SØ for Loten i Vestre Bokanfjorden nær Stavanger.
 

8 November 1943 Overtok Oberleutnant Zur See Heinz Wolff kommandoen på U-974 etter Oblt. z. See Zaubitzer som hadde hatt kommandoen siden den ble satt i tjeneste den 22 april 1943.

Frem til april 1944 hadde U-974 kun vært engasjert i øvelser og den var nå i april ute på sitt første tokt som frontubåt.

Omkring kl 0700 den 19 april 1944 befant U-974 seg på nordgående for å gå til Bergen og man var eskortert av minesveiper "M 407". Rapporten forteller at ubåten i 59 08`N, 5 24`Øst i Skudenesfjorden ble torpedert og at U-974 sank etter dette. Reddet ble kommandanten, 1. W.O. og 6 mann som alle ble tatt opp av "M 407". Ubåtkommandanten hadde gått på kurs 310 grader da han så en torpedobane på styrbord side. Ubåtens W. Offizier hadde også ett den fiendtlige ubåt dykke. Ombord i "M 407" hadde man ikke gjort noen iaktagelser.

En annen tysk ubåt, U-365 lå når angrepet fant sted på jakt etter fiendtlige ubåter vest av Kvitingsøy. Etter at U-365 kom i retur til basen fortalte kommandanten på denne at de natt til 19.4 hadde hørt og registert en fiendtlig ubåt på vei inn mot kysten . Han søkte over omerådet uten å få kontakt med fienden og fant derfor ikke grunn til å rapportere sin observasjon.

Admiral der Norwegische Westkuste satte nå inn en U-Jagerflottille og båter fra Hafenschutzflottille for å jakte på ubåter og for å overvåke farvannene.

(Krigsdagboken fra U-974 er bevart og finnes for tidsrommet 22.4.43-19.4.1944 og denne inneholder også kommandantens rapport om tapet av U-974.)