Knut Eeg Nielsen

       Asdic Matros 1. kl.
Knut Eeg Nielsen


28 mars 1915 - 07 oktober 2004

Tjenestegjorde på  disse
U båtene under krigen.
B1
Uredd
Ula

Han ble overført  fra Uredd  til Ula før
Uredd  la ut på sin siste tur, og  som den aldri vendte tilbake fra.

Medaljer: Krigsmedaljen m / 3 - stjerner.
                Distinguished Service Medal            

  

 

 

            Distinguished Service Medal (DSM)   

Awarded for act of bravery 
                            
 Who show themselves to the fore in action, and set an example of bravery and resource under fire.
Distinguished Service Medal (George VI)

   
 

 
 
Deltaker medaljen King Haakon 7 medal War Medal                
( English medal )
Atlantic Star
( English medal )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

War Medal

 

 

 

Atlantic Star

Atlantic Star

1939-45 Star

1939-45 Sta