Georg Næss tjenestegjorde først på destroyeren Bath som ble senket av en tysk ubåt, og hvor 98  norske gutter omkom. Han var en av 34 som overlevende og  som  ble plukket opp av " St. Albans".
Etter dette begynte han på engelsk rekruttskole i Skeggenes sammen med mange andre norske sjømenn som var kommet over til England.
Etter endt rekruttskole gikk han inn i  ubåttjeneste og ble torpedomann. Som dyktig torpedomann ble han  kvartermester / torpedokommandør.  Han tjenestegjorde på  alle våre operative ubåter, Uredd, Ula og Utsira og er vel den som har sendt flesteparten (om ikke alle) av de norske torpedoene mot tyske skipsfart. 

Utmerkelser: krigsmedaljen m/ 3- stjerner.
Georg Næss bodde på Nøtterøy like utenfor Tønsberg og døde i februar 2002.