English translate


Jeg er takknemlig om dere  vil signere i gjesteboken.

Skriv i gjesteboka
Les gjestebok


Arkiv gjestebok

This site produced by 
Ivar Eeg-Nielsen

 

Memorial to Dundee`s lost submariners. 17.sep. 2009

Den Norske Marine hadde  under den 2. verdenskrig  tre  undervannsbåter som opererte på Norske kysten. Det var  UREDD, ULA og UTSIRA. Jeg skal her fortelle litt om  UREDD og ULA  da min far tjenestegjorde ombord i disse  to   U -båtene under  krigen.

 

De norske undervannsbåtene tilhørte den " 9th. Submarine Flotilla" i Dundee. Her opererte de sammen med Engelske, Hollendere, Polske, og Franske  U- båter.

De 3 norske undervannsbåtene gjennomførte i alt 22 angrep på fiendtlige handels og krigsfartøyer. Resultatet var senkning av 7 handelsskip, 1 eskortefartøy og 1 ubåt. I tillegg ble et tankskip på 6000 tonn skadet mens resultatene av angrep mot 2 ubåter og 1 handelsskip er ukjente. Totalt avfyrte de Norske u-båtene 63 torpedoer mot fiendtlige mål under krigen. Undervannsbåtene våre utførte også spesialoppdrag som  ilandsetting og henting av agenter i det okkuperte Norge. ULA var den undervannsbåt som hadde flest krigspatruljer av alle allierte ubåter i Europa og flest senkede skip, og som også  overlevde flest synkeminer i ett angrep. ( 114 stk )

Undervannsbåten B-1. var den eneste Norske u-båt som klarte å ta seg over til England under krigen.
Denne ble brukt til øvelsesbåt /opplæring av u-båt mannskaper. Overflatefartøyer hadde også meget god nytte  av B-1 for å trene u-båt søk.

Løytnant Røren var sjef på B-1. Han ville ha en ny britisk ubåt til mannskapene som ble trent opp på B-1. Sammen med nordmenn som kom over Nordsjøen for å slutte seg til marinen var de ivrige etter å kunne slå tilbake mot okkupasjonsmakten. Britene som trente de norske mannskapene la merke til nordmennenes dyktighet og innsatsvilje, og samtidig trengte britene folk til sitt ubåtvåpen. Det var typisk for situasjonen på denne tiden at den norsk militære administrasjonen hadde kampvillige mannskaper Derfor ble den norske marinen ved løytnant Røren tildelt en ny britisk patruljeubåt av U-klassen. Det politiske redskap som gjorde dette mulig, forelå i den norsk/britiske militæravtalen av 28. mai 1941. Med hjemmel i den kunne en av de nye U-klasse undervannsbåter lånes ut til den norske marinen og besetningen gis instruksjon i de britiske ubåtskolene i alle relevante disipliner. Verftet Vickers Armstrong i Barrow i Furness hadde høsten 1941 en serie moderne undervannsbåter, blant annet utstyrt med radar og asdic under bygging, og 27. september fikk den norske marinen en av disse. Dette ble P-41 Uredd, en U-klasse ubåt beregnet på operasjoner i kystfarvann som ble sjøsatt 24.08.41.

       HNoMS  UREDD  ( P41 ) 

Den første undervannsbåten "Uredd" utførte 7 vellykkede tokt, men returnerte aldri hjem fra sitt 8  tokt i februar 1943. Vraket av den ble mange år etter krigen lokalisert i farvannet syd for Bodø. Den hadde seilt inn i et ukjent tysk minefelt og blitt ødelagt ved en mineeksplosjon. Hele besetningen på 34 og 7 agenter som skulle landsettes i Norge, omkom.

  HNoMS ULA  ( P66 )

Undervannsbåt nr. 2 ("Ula")  utførte 14 vellykkede operasjoner før krigen var slutt. "The Norwegian Section" i "9th Submarine Flotilla" fikk mange anerkjennende ord fra overordnede instanser. Følgende telegram fra kommanderende admiral for den britiske hjemme-flåten er et eksempel som illustrerer dette:

"H.Nor.M. Submarine "Ula" is an exceptionelly efficient and wellhandled vessel manned by a crew who cheerfully face all hazards unde particulary skilful and daring leadership".

Flag Offiser ( Submarine ) admiral C.B. Barry : It is with the greatest pleasure that I draw your attention to the particulary distinguished and successfull part the Royl Norwegian Submarine
"Ula" has played.
 u-båt uredd,undervannsbåt u-boat,norwegian submarine
rneine ula and uredd, deutsch u-boot 974, unterseeboot,norw.subs, submarine, submarines, kgl.norske marine, undervannsbåter, norske marine ubåter under 2 verdenskrig, norwegian submarines world war 2, undervannsbåten p41 uredd, undervannsbåten p 66 ula, norske ubåter i kamp, 9th. submarine flotilla, dundee, sub, subs,ww2, submariners