Submarines of the 9`th flotilla
  

  Norsk Tidend          ( Den kgl.norske regjerings innformasjonskontor London 15.mars1944 )
 Uredd er funnet.      ( intervju med Knut Eeg Nielsen og Georg Næss. Vestfold Arbeiderblad )
 Mannskapsavisa      ( Organ for mannskaper i hær, sjøforsvar og luftforsvar  24 okt.1945)
 Porsgrunn dagblad   ( Kvm. Albert Eliassen forteller  27. okt 1965

  back