Byggenummer:  P 41 UREDD

9`th submarine flotilla fra 28.01.42 til februar 1943

Verftet Vickers Armstrong i Barrow i Furness hadde høsten 1941 en serie moderne undervannsbåter, blant annet utstyrt med radar og asdic under bygging, og 27. september fikk den norske marinen en av disse. Dette ble P-41 Uredd, en U-klasse ubåt beregnet på operasjoner i kystfarvann som ble sjøsatt 24.08.41.

Noen fakta om Uredd:

-Depl. 545 tonn i overflatestilling, 740 tonn neddykket -Dimensjoner 196 3/4' x 16' x 12 3/4'
-Maskiner 2 dieselmotorer, 615 BHK, 10,5 kn. i overflatestilling
-Elektromotor, 825 BHK, 8,5 kn. under vann
-Aksjonsradius 4050 n. mil ved 10 kn., 30 n. mil ved 9 kn. neddykket
-Bestykning 76 mm kanon og tre maskingeværer
-Torpedorør 4 stk 53,3 cm
-Torpedoer 8 stk. Mk VIII
-Dykkedybde 33 favner
-Besetning 34
-Under norsk kommando fra 07.12.41 til ca. 20.02.43
-Krigsklar 08.03.1942

Løytnant  Rolf Q. Røren som var sjef på  den norske undervannsbåten B-1 og som nå var opplærings båt  for nordmenn som kom over Nordsjøen. ble sjef   på  denne  nye  U - klasse  undervannsåten  " Uredd " 

"Uredd" utførte 7 vellykkede tokt, men returnerte aldri fra sitt 8  tokt i februar 1943. 

Uredd fikk patrulje- og rekognoseringsoppdrag langs norskekysten og angrep også tysk skipsfart. Den 31. januar gikk Uredd ut på sitt siste tokt. Oppdraget var denne gangen ganske spesielt, idet den skulle gå til Bodø-distriktet for å landsette fem mann fra Kompani Linge., deretter skulle den til Senja for å hente to franskmenn. Båten skulle være tilbake i Lerwick 19. februar, 

Undervannsbåtvåpenets 75 års jubileum i Bergen,  november 1984

Veteraner fra " Uredd" og  "Ula"  legger ned krans ved sine tidligere skipskammerater,s  minnestein ved  Haakonsvern i Bergen. Flere av disse veteranene  ble frakommandert "Uredd" 
og over til den nye undervannsbåten med byggenummer  P 66  "Ula" som da var nesten ferdig før den siste skjebnesvangre turen.

 Vraket av Uredd  Ble funnet av KNM  Tana i 1985 på 105 meters dyp sydvest av Fugløyvær, syd for Bodø . Den hadde seilt inn i et ukjent tysk minefelt og blitt ødelagt ved en mineeksplosjon. Hele besetningen på 34 og 5 agenter som skulle landsettes i Norge, omkom.

Uredd  er den eneste ubåt  som har gått tapt i norsk ubåthistorie.

13.03.1986 ble stedet der Uredd sank erklært for krigsgrav under en minnehøytidelighet

U-klass