Undervannsbåten "UREDD,s"  fotballag.      Scottland 1942
 
     Birger H. Sjølie 
Kaare Haatvedt, og
Kristian Mortensen 
omkom med "Uredd"
  Bakre rekke  fra venstre:  Birger Høyer Sjølie,  Kaare Haatvedt,  Knut K. Molnes, 
                                       Conrad  Thrane Weisser,  Knut Eeg Nielsen,  Gudmund Tangen,
                                       Georg Næss,   Ragnar Jørgensen.

På kne forrand              : Ukjent,( engelsk ?)  Paul K. Hansen,   Kristian M. Mortensen ,