Bemanningsrulle for  Undervannsbåten " Ula "  1. Juli 1944

Nr.

 

Grad

 

Kompani  eller  krets

 

Bokstav  køy.nr.

 

Navn

 

Kommet ombord

Avgått

Annmerkninger

 

Datum Hvorfra Datum Hvorhen
1 Kaptein Sjøoffkorps o Saars,
Reidar M.
1.1.43 S.O.K. o o Skipssjef
Utskr. Løytnant S.O.K o Strømsland,
Sverre
1.1.43 S.O.K. o o Nestkommand.
3 Fenrik Sjøkrigs-
skolen
o Sandved,
Sam B.
31.12.43 Basen o o Torp. offiser.
4 Fenrik Sjøkrigs-
skolen
o Møller ,
Anker W
13.3.44 S.O.K. 26.9.44 Utsira Nav. Offiser.
5 Sub.lieut. R.N.V.R. o Thomas,
Perciwal
12.11.43 "Ambrose" o o Liaison Offiser.
6 Kvm.1 kl.
( M )
S.O.K. 2103 Knutsen,
Einar
1.1.43 " Uredd " o o Maskinmester
7 Kvm.1 kl.
( E )
S.M.K. 4704 Hansen,
Rangvald
1.1.43 " Uredd " o o 1. Elektriker
8 Kvm.II kl.
( M )
S.M.K. 2953 Wilhelmsen,
Ragnar
1.1.43 " Uredd " o o Sentral
maskininist.
9 Kvm.II kl.
( M )
S.M.K. 834 Eikenes,
Olav
1.1.43 " Uredd " o o Maskinist
10 Kvm.II kl.
( T )
S.M.K. 2970 Hoel, Bjarne
Asbjørn
1.1.43 " Uredd " o o Torpedo
kommandør
11 Utskr.Kvm.
( M )
S.O.K. 4044 Knutsen, Johan 1.8.43 Basen o o Trimm-
sakinist
12 Utskr.Kvm.
S.O.K. 2963 Torp, 
Svend Ø
4.1.43 "Thorodd" o o Coxwain
13 Asdicmatr.
Kl. 1.
S.M.K. 2982 Nielsen,
Knut Eeg 
7.1.43 " B 1 " o o Asdicbestyrer
14 Radiomatr.
Kl.1.
S.M.K. 1567 Berg,
Rolf
1.3.43 " Uredd " o o Radiobestyrer
15 Art.matr.
Kl.II
S.M.K. 7901 Hansen,
Armander
12.1.43 Skegeness o o Sideoppretter
3"dybder.rmann
16 Torp.matr.
Kl. II.
S.M.K. 7897 Heitmann,
Gunnar
31.12.43 Basen o o Torpedo -
mannskap
17 Torp.matr.
Kl. II
S.M.K. 4933 Ormestad,
Hans
1.6.43 Basen o o Torpedo -
mannskap
18 Torp.matr.
Kl. II
S.M.K. 2059 Isaksen,
Arnold
1.8.43 Basen o o Torpedo -
mannskap
19 Elektriker
matr. Kl II
S.M.K. 7768 Brynhildsen,
Tom
1.1.43 Liverpool o o Elektriker
20 Elektriker
matr. Kl II
S.M.K. 4338 Foss,
Steinar
1.8.43 Basen o o Elektriker
21 Fyrb.Kl 1. S.M.K. 2957 Torp,
Kåre W.
31.5.44 Basen o o Pumpe-og
motormann
22 Fyrb.Kl II. S.M.K. 4543 Larsen,
Arvid
21.11.43 "Acanthus" o o Pumpe-og
motormann
Nr.

 

Grad

 

Kompani  eller  krets

 

Bokstav  køy.nr.

 

Navn

 

Kommet ombord

Avgått

Annmerkninger

 

Datum Hvorfra Datum Hvorhen
23 Fyrb.Kl II. S.M.K 7887 Myrvold,
Reidar
1.1.43 Liverpool o o Assistent
Sentralmaskin.
24 Fyrb.Kl II. S.M.K 2365 Roberg,
Gunnar J.
30.6.44 Basen o o Pumpemann
25 Fyrb.Kl II. S.M.K 7972 Norendal,
Halvor
1.1.43 S.O.K. o o Pumpemann
26 U.L.D.M Haram 4550 Longva,
Olav
30.3.43 Basen o o Telegrafist
27 U.L.D.M Bergen 636 Hystad,
Kjell
13.11.43 Liverpool o o Kanon besetn./
Dybderormann
28 U.L.D.M Ålesund 9536 Ervik,
Odd
30.4.44 Basen o o Sentralvakt
29 U.D.M. Brennes 1692 Brekke,
Nils
1.8.43 Basen o o Kokk
30 U.D.M. Tønsberg 7684 Rove,
Hans
20.12.43 M.S.P.E. o o Oppasser for
offiserer.
31 U.D.M. Ålesund 4962 Valtyrson
Ragnar
20.12.43 M.S.P.E. o o Rormann,/opp-
passer for kvm
32 U.D.M. Ålesund 4422 Fjørtoft,
Jonas
31.12.43 Basen o o Telegrafist
33 U.D.M. Oslo 101 Bjørnstad,
Thor E.
31.12.43 Basen o o Kanonbesetning
og utkikk
34 U.D.M. Etne 7406 Østrem,
Sverre
14.1.44 Liverpool o o Asdicmann
35 U.D.M. Kr. sand 7624 Blomquist,
Finn
3.2.44 Heimdal o o Asdicmann
36 U.M.M Bergen 2789 Jackobsen,
Kristian
9.1.43 Devenport 10.744 M.S.P.E Pumpemann
37 U.M.M Oslo 3077 Karlsen,
Bjarne
31.12.43 Basen 7.7.44 M.D.L. Pumpemann og
oppasser
38 U.M.M. Bergen 4890 Knutsen,
Rolf
29.2.44 Basen o o Maskingutt
39 U.M.M Fosnavåg 4756 Igesund,
Erling
30.4.44 Basen o o Maskingutt
40 U.M.M S.M.K. 9847 Andersen,
Leif
20.5.44 Sleipner o o Pumpemann og
maskingutt
41 Fyrb.
Kl.II
R.N o Wilson,
Harry
18.8.43 Dolphin o o Telegrafist
42 L/Sig. R.N o Seddon,
William
19.1.44 Ambrose o o Signalmann
43 U.D.M Bergen 3276 Hovland,
Håkon
11.7.44 M.S.P.E. 21.10.44 M.D.L o
44 Fyrb.Kl II. S.M.K 7887 Myrvold,
Reidar
1.1.43 Liverpool o o Assistent
Sentralmaskin.
45 Fyrb.Kl II Slagen 2365 Roberg,
Gunnar J.
30.6.44 Basen 6.7.44 o o
46 Elektr.matr.
Kl. 1
o 1025 Simonsen,
Asmuns
1.1.43 M.S.P.E. o o Utlånt for
1 tur.
47 Ltn Sjøoffk. o Midtland,
Ivar Arne
1.9.44 Basen o o o
48 Kadett III S.K.S o Saanum,
O. B.
1.9.44 Basen 10.9.44 S.O.K o